Διαγραφή προστίμου λόγω ολοκληρωμένης υπαγωγής στο Ν.4178/13 - Ν.4495/17 Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Βεβαίωση ολοκληρωμένης υπαγωγής στο Ν.4178/13 - Ν.4495/17
  3. Υπ. Δήλωση ότι τα πρόστιμα των οποίων αιτούμαι τη διαγραφή αφορούν το ακίνητο που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4178/13 - Ν.4495/17
  4. Περαιτέρω δικαιολογητικά, π.χ. σχέδια
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων