Αναστολή λόγω υπαγωγής στο Ν.4178/13 Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό/Βεβαίωση διατίθεται ηλεκτρ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Δήλωση ένταξης στο Ν. 4178/13
  3. Υπ. Δήλωση ότι τα πρόστιμα των οποίων αιτούμαι τη διαγραφή αφορούν το ακίνητο το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/13
  4. Περαιτέρω δικαιολογητικά, π.χ. σχέδια
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων