Αναστολή λόγω υπαγωγής στο Ν.4178/13 Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού: Κοινότητα Πυλαίας, Κ. Παλαιολόγου 1, Πυλαία, TK 55535 Τηλ.: 23133... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Δήλωση ένταξης στο Ν. 4178/13
  3. Υπ. Δήλωση ότι τα πρόστιμα των οποίων αιτούμαι τη διαγραφή αφορούν το ακίνητο το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/13
  4. Περαιτέρω δικαιολογητικά, π.χ. σχέδια
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων