Σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ ανεξάρτητου χώρου Οικοδομής για ΟΑ μετά την 08/09/1983 Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Αντίγραφο στελέχους της Οικ. Αδείας που υπάρχει στο Αρχείο της Υπηρεσίας
  3. Δήλωση του Ν.4495/17 περί μη ύπαρξης αυθαιρέτου
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων