Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού:
Κοινότητα Πυλαίας, Κ. Παλαιολόγου 1, Πυλαία, TK 55535
Τηλ.: 2313302683, 2313302687
Fax.: 2313302690

Περισσότερα

Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
 2. Στέλεχος ιδιοκτήτη της οικοδομικής άδειας
 3. Υπ. δήλωση ιδιοκτήτη με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής
 4. Τεχνική έκθεση επιβλέποντος Μηχανικού
 5. Υπ. δηλώσεις όλων των επιβλεπόντων Μηχανικών
 6. Υπ. δήλωση αδειούχου Τεχνίτη – Εγκαταστάτη Υδραυλικού
 7. Πίνακας προϋπολογισμού και υπολογισμός αμοιβών επίβλεψης
 8. Απόδειξη Είσπραξης Αμοιβής Επίβλεψης Μηχανικών
 9. Βεβαίωση Δ.Ε.Π.Α.
 10. ΦΕΜ
 11. ΤΣΜΕΔΕ
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων