Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού:
Κοινότητα Πυλαίας, Κ. Παλαιολόγου 1, Πυλαία, TK 55535
Τηλ.: 2313302683, 2313302687
Fax.: 2313302690

Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Αντίγραφο στελέχους της Οικ. Αδείας που υπάρχει στο Αρχείο της Υπηρεσίας
  3. Δήλωση του Ν.4495/17 περί μη ύπαρξης αυθαιρέτου
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων