Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ.: 2313 301080
Fax.: 2310 347161 Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση προέγκρισης ίδρυσης ΚΥΕ (Υπόδειγμα)
  2. Διάγραμμα της περιοχής (απόσπασμα χάρτη ή σκαρίφημα από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης, όπως οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο)
  3. Βεβαίωση ονοματοθεσίας (αν δεν προκύπτει από το διάγραμμα της περιοχής) (Υπόδειγμα)
  4. Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του καταστήματος (Υπόδειγμα)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων