Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ.: 2313 301080
Fax.: 2310 347161 Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης της "κατά πλάσμα δικαίου" προέγκρισης (Υπόδειγμα)
  2. Υπεύθυνη δήλωση για ΔΟΥ παρέλευσης προθεσμίας προέγκρισης (Υπόδειγμα)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων