Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων: Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236 Τηλ.: 2313 301080 Fax.: 2310 347161 Στα σχέδια των μηχ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου (Υπόδειγμα)
  2. Δήλωση αποδοχής ορισμού υπεύθυνου τήρησης των Όρων Λειτουργίας (Υπόδειγμα)
  3. Πράξη διορισμού υπεύθυνου για ΟΕ & ΕΕ (Υπόδειγμα)
  4. Πράξη διορισμού υπεύθυνου (Υπόδειγμα)
  5. Υπ. δήλωση αποδοχής Υγ. υπεύθυνου (Υπόδειγμα)
  6. Υπ. δήλωση για αριθμό υπεύθυνων (Υπόδειγμα)
  7. Υπ. δήλωση για τη νέα δραστηριότητα (Υπόδειγμα)
  8. Υπ. δήλωση περί μη καταδίκης (Υπόδειγμα)
  9. Υπ. δήλωση αποδοχής υπεύθυνου (Υπόδειγμα)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων