Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων: Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236 Τηλ.: 2313 301080 Fax.: 2310 347161 Αφού χορηγηθεί η ά... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση Ίδρυσης (Υπόδειγμα)
 2. Αίτηση Κατά Πλάσμα Ίδρυσης (Υπόδειγμα)
 3. Άδεια δόμησης, Τοπογραφικό διάγραμμα, Διάγραμμα δόμησης, Κάτοψη (κτίσματος & περιβάλλοντος χώρου), Τομή (πρόσφατα θεωρημένα από Πολεοδομία)
 4. Διάγραμμα δόμησης, Κάτοψη (κτίσματος & περιβάλλοντος χώρου), Τομή (υπογεγραμμένα από Μηχανικό) εις 3πλούν
 5. Υπεύθυνη δήλωση για την επάρκεια χώρου στάθμευσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων (σύμφωνα με το σχέδιο) (Υπόδειγμα)
 6. Τεχνική έκθεση Μηχανικού (Υπόδειγμα)
 7. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας
 8. Κυκλοφοριακή σύνδεση
 9. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
 10. Τεχνική έκθεση – βεβαίωση Μηχανικού, η οποία θα φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή του με αναφορά για τυχόν τροποποιήσεις της οικοδομικής αδείας και λεπτομερή περιγραφή των εσωτερικών & εξωτερικών χώρων (εμβαδά κλπ.)
 11. Έγγραφη βεβαίωση ονοματοθεσίας από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ΜΟΝΟΝ σε περίπτωση που η διεύθυνση της οικοδoμικής Άδειας, δεν συμφωνεί με τη σημερινή (Υπόδειγμα)
 12. ΦΕΚ & σύσταση της εταιρείας της εταιρείας όπου προκύπτει η εκπροσώπησής της & φ/φο ταυτότητας του εκπροσώπου
 13. Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 14. Δημοτική ενημερότητα (εκδίδεται υπηρεσιακά)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων