Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Πιστοποιητικών γίνεται μόνο αυτοπροσώπως στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότητας:     Ληξ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
  2. Βεβαίωση Ιερέα για την τέλεση του μυστηρίου
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων