Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Πιστοποιητικών γίνεται μόνο αυτοπροσώπως στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότητας: Ληξιαρχ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
  2. Δήλωση γέννησης ιατρού-μαιευτικής κλινικής
  3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας
  4. Α.Φ.Μ. & Α.Μ.Κ.Α. της μητέρας (π.χ. Ε1)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων