Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Πιστοποιητικών γίνεται μόνο αυτοπροσώπως στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότητας: Ληξιαρχ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Φωτοτυπίες Αστυνομικών ταυτοτήτων ή διαβατηρίων ή αδειών παραμονής
  2. Δήλωση γέννησης ιατρού-μαιευτικής κλινικής
  3. Φωτοτυπία Ληξιαρχική πράξη γάμου
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και των δύο γονέων
  5. Φωτοτυπία Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνου
  6. Α.Φ.Μ. & Α.Μ.Κ.Α. και των δύο γονέων (π.χ. Ε1)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων