Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Πιστοποιητικών γίνεται μόνο αυτοπροσώπως στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότητας: Ληξιαρχ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Θεωρημένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης
  2. Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικών
  3. Εκθεση Επίδοσης ή δήλωση παραίτησης από τα ένδικα μέσα
  4. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου Ορθοδόξων Χριστιανών και Διαζευκτήριο της αρμόδιας Μητρόπολης
  5. Φωτοτυπίες των αστυνομικών ταυτοτήτων, ή των διαβατηρίων ή των αδειών παραμονής
  6. Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. των διαζευγμένων (π.χ. Ε1)
  7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και των δύο
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων