Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Πιστοποιητικών γίνεται μόνο αυτοπροσώπως στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότητας: Ληξιαρχ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Φωτοτυπία των δύο αστυνομικών ταυτοτήτων, ή των διαβατήριων ή των αδειών παραμονής
  2. Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης από τους Δήμους που είναι δημότες και των δύο
  3. Συμβολαιογραφική Πράξη Σύμφωνου Συμβίωσης
  4. Αποδεικτικό κατοικίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΥΘ, ΦΟΡΟΛ.ΔΗΛΩΣΗ)
  5. Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α και των δύο (π.χ. Ε1)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων