Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Πιστοποιητικών γίνεται μόνο αυτοπροσώπως στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότητας: Ληξιαρχ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Φωτοτυπία της Ταυτότητας
  2. Θεωρημένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης
  3. Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικών
  4. Εκθεση Επίδοσης ή δήλωση παραίτησης από τα ένδικα μέσα
  5. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου Ορθοδόξων Χριστιανών και Διαζευκτήριο της αρμόδιας Μητρόπολης
  6. Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α διαζευγμένων
  7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και των δύο
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων