Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Πιστοποιητικών γίνεται μόνο αυτοπροσώπως στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότητας: Ληξιαρχ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Απαιτείται παρουσία και των δύο γονέων με στοιχεία ταυτότητας
  2. Υπεύθυνες Δηλώσεις
  3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων