Μεταβολή Ληξιαρχικής Πράξης Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Ληξιαρχικών Πράξεων γίνεται στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Εν... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Παρουσία και των δύο γονέων με επίδειξη Φωτοτυπίας αστυνομικών ταυτοτήτων
  2. Συμβολαιογραφικό έγγραφο εκούσιας αναγνώρισης
  3. Δήλωση δημοτικότητας
  4. Αμετάκλητη δήλωση προσδιορισμού επωνύμου
  5. Φωτοτυπία Ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου
  6. Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α του πατέρα
  7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων