Χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Γραφεία Ληξιαρχείου των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη: Ληξιαρχείο Δ.Ε. Πανοράματος (Κ. Παλαιολόγου 1, ΤΚ 55535, Πυλαία, τηλ. 2313 302627) Ληξιαρχείο Δ.Ε. Πυ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Δελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας του αιτούντος ή του εξουσιοδοτηµένου προσώπου
  3. Εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο) από νόμιμη αρχή ή μέσω του gov.gr
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων