Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Ληξιαρχικών Πράξεων γίνεται στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότητας: Ληξιαρχείο Δ.Ε. Πανο... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση
  2. Δελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας του αιτούντος ή του εξουσιοδοτηµένου προσώπου
  3. Εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων