Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Πιστοποιητικών γίνεται μόνο αυτοπροσώπως στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότητας: Ληξιαρχ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Παρουσία και των δύο γονέων με επίδειξη φωτοτυπίας των αστυνομικών ταυτοτήτων
  2. Υπεύθυνες Δηλώσεις
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων