Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Ληξιαρχικών Πράξεων γίνεται στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότητας: Ληξιαρχείο Δ.Ε. Πανο... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Φωτοτυπίες των αστυνομικών ταυτοτήτων
  2. Υπεύθυνες Δηλώσεις
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων