Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Πιστοποιητικών γίνεται μόνο αυτοπροσώπως στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότητας: Ληξιαρχ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Θεωρημένο αντίγραφο αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το αμετάκλητο αυτής
  2. Ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων