Δήλωση Υιοθεσίας Τέκνου Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Ληξιαρχικών Πράξεων γίνεται στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότητ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδεια παραμονής των γονέων
  2. Αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί της υιοθεσίας
  3. Πιστοποιητικό Γραμματέως Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
  4. Έκθεση Επίδοσης
  5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  6. Αρχική ληξιαρχική πράξη του τέκνου
  7. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
  8. Φωτοτυπία Πράξη Προσδιορισμού Επωνύμου
  9. Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. και των δύο γονέων (π.χ. Ε1)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων